Så kraftfullt er enhetens lys at det kan opplyse hele jorden

Bahá'í-troen

"La din visjon omfavne hele verden" —Bahá'u'lláh
Go to Nyeste kapittel av Guds religion

Nyeste kapittel av Guds religion

Gjennom tidene har Gud sendt en rekke guddommelige lærere, kalt Manifestasjoner. Deres lære har dannet grunnlaget for sivilisasjonens fremgang. Blant disse er Abraham, Krishna, Zoroaster, Moses, Buddha, Jesus, and Muhammad. Bahá’u’lláh, den nyeste, forklarer at alle verdens religioner har samme guddomelig kilde og er å regne som etterfølgende kapitler av Guds religion.

Go to Bahá’u’lláh

Bahá’u’lláh

Bahá’u’lláh (“Guds herlighet”, 1817–1892) er den Lovede forutsagt av alle de guddommelige budbringere i fortiden. I sine skrifter skisserte han et rammeverk for utviklingen av en global sivilisasjon som tar hensyn til både den åndelige og den materielle dimensjonen i menneskelivet. Av den grunn holdt han ut førti år med fengsling, tortur og forvisning.

Go to Åndens liv

Åndens liv

Bahá’u’lláhs åpenbaring bekrefter at hensikten med våre liv er å anerkjenne Gud og oppnå hans nærvær. Vår sanne identitet er vår rasjonelle sjel. Med dens frie vilje og evne til forståelse kan vi stadig forbedre oss selv og samfunnet. Å vandre på en sti av tjeneste for Gud og for menneskeheten gir livet mening. Det forbereder oss for det øyeblikket når sjelen skilles fra kroppen og fortsetter på sin evige reise mot Skaperen.

Go to Visjon

Visjon

Menneskeheten står overfor et kritisk behov—å finne en global visjon som kan forene mennesker og samfunn. En slik visjon legges frem i skriftene til Bahá’u’lláh. Blant troens prinsipper er uavhengig søken etter sannhet; menneskehetens enhet; fjerning av alle former for fordommer; harmoni mellom religion og vitenskap; og likeverd mellom kvinner og menn.

Lær mer om bahá'í-troen, Bahá'u'lláh og Hans visjon for menneskehetens enhet.

Aktiviteter

Bahá'í-troen inspirerer enkeltindivider og samfunn til å forbedre sine egne liv og bidra til sivilisasjonens fremgang.

Bahá’í i Bergen

Bahá’í-samfunnet i Bergen er et internasjonalt trossamfunn med cirka tretti medlemmer i alle aldre. Arrangementer er åpne for alle, og holdes enten i private hjem eller i leide lokaler. Lokalt Åndelig Råd for Bahá’íer i Bergen ble første gang valgt i 1955, noe som gjør det til byens eldste ikke-kristne trossamfunn.

Rom for ettertanke

Sammenkomster for bønn, meditasjon og ettertanke finner naturlig sted i samfunn hvor samtaler oppstår rundt menneskets åndelige dimensjon. De vekker åndelig mottakelighet hos deltakerne. Sammen med tjenestehandlinger fremmer de et mønster for samfunnsliv inngitt med en ånd av tilbedelse og fokus på å oppnå åndelig og materiell velferd.

Barn og ungdom

En grunnleggende rolle for familien er å oppdra barn som kan lære å ta ansvar både for sin egen åndelige vekst og sitt bidrag til sivilisasjonens fremgang. Samfunnet har også en viktig rolle å spille, og bahá’í-samfunnet arrangerer barneklasser og juniorungdomsgrupper som er åpne for alle interesserte, uansett tro.

Sitater

Skal du skrive skoleoppgave om bahá'í? Vi kan hjelpe med spørsmål og finne aktiviteter å delta på. Vi kommer gjerne på skolebesøk.