26. mai 2017

Bahá’í i Bergen

Menneskeheten står overfor et kritisk behov: å finne en global visjon som kan forene mennesker og samfunn. En slik visjon legges frem i skriftene til Bahá’u’lláh som hevder å være Guds profet for vår tid. Inspirert av Bahá’u’lláhs visjon inviterer bahá’íer alle til å fremme menneskehetens enhet, uten tanke på  religiøs bakgrunn, etnisitet, kjønn eller sosial status.

Baháí-samfunnet i Bergen er et lite, internasjonalt trossamfunn med cirka førti medlemmer i alle aldre. Det er i dag ikke et bahá’í-senter i Bergen, selv om det har vært to slike tidligere. Møtene arrangeres enten i private hjem eller i leide lokaler. Alle arrangement er åpne for alle.

Det er også bahá’í-samfunn i flere omlandskommuner, i Os, Fjell og Eidsfjord. Bahá’í-samfunnet i Bergen er medlem av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen.

Historie

Den første kjente besøket av en bahá’í til Bergen var den prominente amerikanske reiseunderviseren Martha Root. Hun besøkte Voss i 1919 for å delta på den årlige fredskonferansen, og var innom Bergen på returen hvor hun ble intervjuet både av aviser og radio. Hun besøkte Bergen igjen ti år senere.

Den første bahá’í som bosatte seg i Bergen var amerikaneren Amalie Bowman, som flyttet til byen i 1952. Snart ble Ester Salomon Nielsen den første bergenseren som erklærte seg som bahá’í. Innen tre år var det ni voksne medlemmer i byen, slik at det første Lokalt Åndelig Råd for Bahá’íer i Bergen kunne velges i 1955. Dette var det andre lokale råd i Norge, syv år etter Oslo.

Bergen var på 1950- og 1960-tallet et av de større samfunnene. I løpet av de følgende årene satt tre bergensere på Regionalt Åndelige Råd for Bahá’ier i Skandinavia og Finland. Medlemstallet i Bergen gikk deretter ned ved at mange flyttet til Stavanger, hvor de kunne etablere et lokalt råd i 1960. Dette og vekst andre steder i landet gjorde det mulig å etablere Nasjonalt Åndelig Råd for Bahá’íer i Norge i 1962, i første omgang med tre bergensere. Året etter deltok de på det internasjonale konventet som valgte det første Universelle Rettferdighetens Hus.

Norske myndigheter anerkjente Bahá’í som et trossamfunn i 1971. I 1981 ble sommerskolen arrangert på Fana folkehøyskole – den første sommerskolen som ble arrangert kun for Norge og ikke hele Skandinavia. En viktig milepæl for Bergen kom høsten 1991, da byens første bahá’í-senter åpnet i Professor Hansteensgate 65 på Møhlenpris. Det andre senter ble tatt i bruk i Sydnessmauet i 1999 og var i bruk frem til 2013.